سماع درویشی

توسط آقای طالب المازولا در محفل عرس مولانا جلال الدین بلخی

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 27.12.2014