سماع درویشی

توسط آقای عثمان چتیک در محفل عرس مولانا جلال الدین بلخی

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 21.12.2013