مثنوی صدای عشق

جناب شبگیر پولادیان در محفل عرس مولانا جلال الدین بلخی

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 21.12.2013