گوهر برین عشق در شعر و اندیشۀ مولانا

سخنرانی استاد لطیف ناظمی در محفل عرس مولانا جلال الدین بلخی

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 27.12.2014