سماع در عرفان اسلامی

سخنرانی استاد نسیم اسیر در محفل عرس مولانا جلال الدین بلخی

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 27.12.2014