استاد ناظمی: خوانشی از حکایت پیر چنگی و خلیفه ی دوم

در روز تجلیل از ششمین سالگرد خانۀ مولانا، استاد ناظمی سخنان خود را به این گونه بخش‌بندی نموده و به شرح آن پرداختند: