حقیقت نگری در داستانی از مولانا جلال الدین محمد بلخی

شاهین ناژ در محفل عرس مولانا جلال الدین بلخی

خانۀ مولانا، فرانکفورت، 21.12.2013