گزارش‌ای از بزرگداشت پنجمین سالگرد تأسیس خانۀ مولانا

خانۀ مولانا بخود میبالد که با همکاری وهمیاری دوستداران و اعضای این خانه توانسته است تا در فضای پر از مهر و دوستی، پنجمین سالگرد تأسیس این خانه را در شهر فرانکورت جشن بگیرد. در این بزم عشق و ادب که به روز یکشنبه30 ماه جون سال جاری در سالن "تیتوس فوروم" برگزار گردیده بود، تعداد زیادی از دوستداران و اعضای خانۀ مولانا و مهمانانی هم از کشورها و شهرهای دوردست حضور بهم رسانیده بودند .

بخش نخست بزم با موسیقی و تکنوازی های محترم آقای زبور گلزاد، معاون خانۀ مولانا آغاز یافت که شور وشوق همۀ مهمانان را بر انگیخت. سپس محترمه بانو دکتور احمدی-یحیی، رئیس خانۀ مولانا پیام تبریکی خویش را بمناسبت پنجمین سالگرد خانۀ مولانا به همۀ اعضا، کارکنان و دوستداران این خانه ابراز داشته و از تشریف آوری و سهمگیری ایشان در جهت برگزاری این بزم سپاسگزاری نمود.

محترمه بانو مستوره هاشمی، گردانندۀ این بزم انس با زیبایی و شیوۀ خاصی برنامه را آغاز و پایان بخشید. بانو هاشمی غزل زیبایی را از مولانا برگزیده بود که آنرا با آواز دلنشینش قرائت نمود که مورد پسند همۀ شرکت کنندگان بزم واقع گردید. سپس شاعر فرهیخته آقای نسیم اسیر یکی از اشعارش را که در مدح خداوندگار بلخ سروده بود، قرائت خواند. شاعر فرهیخته و یکی از عاشقان و دوستداران ناب خانۀ مولانا، جناب آقای توکل هروی که از شهر هامبورگ تشریف آورده بود، نیز غزل زیبایی را در مدح مولانا سروده و آنرا قرائت نمود. شاهین ناژ، مسئول مالی خانۀ مولانا نیز یکی از سروده های خویش را دکلمه کرد و به دنبال آن محترمه بانو شهلا کریم غزلی از پدر بزرگوار شان آقای نسیم اسیر را که در مدح مولانای بزرگ سروده بودند، تقدیم دوستداران مولانا کرد و در پایان محترمه بانو صالحه محبی یکتن از اعضای فعال این خانه غزل برگزیده یی را از مولانای بلخ دکلمه کرد.

بخش نخست برنامه به سخنان جناب ناظمی اختصاص یافته بود، که درآغاز سخنان از همۀ اشتراک کنندگان بزم خواهش نمود تا به حرمت روان زنده یاد انجینیر سید نعیم رؤوفی، یکی از اعضای فعال خانۀ مولانا که به تاریخ 21 ماه جون جهان فانی را وداع گفتند، لحظاتی چند سکوت اختیار نمایند. سپس وی از همکاری و همیاری همۀ کارکنان و اعضای خانۀ مولانا در جهت برگزاری بزمها و پیشبرد کارهای فرهنگی سپاسگزاری نموده و پنجمین سالگرد تائسیس این خانه را به همۀ دوستداران آن تبریک گفت. آقای ناظمی پیرامون موضوعاتی که «چرا مولانا را برگزیدیم؟» و «چرا خانۀ مولانا را گشودیم؟» سخن گفته، اظهار داشت که مولانا را میتوان الگوی بزرگی برای رسیدن به مفاهیم واقعی عشق، انساندوست، و دگر پذیری لقب داد. ایشان سخنان و جهان‌بینی مولانا را برای زندگی انسان‌ها و همزیستی ادیان و ملت‌های گوناگون در مقایسه با اندیشمندان و فلاسفۀ غرب، برتر و سودمندتر خواند. ناظمی بُعد های فرهنگ اسلامی را به گونۀ فشرده شرح نمود. او ابزارسازی دین اسلام را توسط گروهی که برای رسیدن به اهداف شخصی، قومی، گروهی، زبانی و سیاسی شان بگزیده اند، مورد انتقاد قرار داد.

در بخش دوم برنامه صرف عصریه صورت گرفت و بخش سوم با هنرنمایی هنرمندان جوان و خوش آواز، آقای سلطان قربانزاده و آقای خالد شهاب صورت پذیرفت. همچنان آقای عبدالرزاق رحیمی که مهمان برنامه بود، نیز با سرایش چند غزل به زیبائی بزم افرود. گفتنی است که آن شب آقای میرویس ندا هنرمندان ما را در بخش نواختن طبله همراهی نمود. این بزم شور انگیز، هنری وعرفانی در ساعت 22 پایان یافت.

خانۀ مولانا از همکاری صمیمانۀ همه دوستداران، اعضا و دست اندرکارانی که در این بزم انس فعالیت نموده اند، سپاسگزاری می نماید.

شاهین ناژ

مسئول مؤقت فرهنگی خانۀ مولانا
09.07.2013 فرانکفورت