گزارش‌ تصویری از پنجمین سالگرد تأسیس خانۀ مولانا

 • استاد لطیف ناظمی
 • استاد لطیف ناظمی
 • استاد نسیم اسیر
 • جناب توکل هروی
 • خانم هما احمدی
 • شاهین ناژ
 • خانم صالحه محبی
 • خانم مستوره هاشمی
 • خانم شهلا کریم
 • موزیک
 • مهمانان
 • مهمانان
 • مهمانان
 • مهمانان
 • مهمانان