بزرگداشت نوروز 1395

گزارش

خانۀ مولانا برای نکوداشت از سنت های دیرینه و پسندیدۀ ملی، امسال هم مانند سال های پارین توانست برای بزرگداشت از سال نو 1395 خورشیدی جشن با شکوهی را با سفرۀ نوروزی هفت میوه، هفت سین و سمنک به تاریخ 26 مارچ در یکی از تالارهای شهر فرانکفورت برگزار کند. در این شب انس عده یی از فرهنگیان، شاعران، دکلماتوران و دوستان اعضای خانۀ مولانا از فاصله های دور و نزدیک حضور به هم رسانیده بودند.

برنامۀ این جشن دارای سه بخش بود.

در آغاز زبور گلزاد معاون خانۀ مولانا با خوانش چند بیت بهاری مهمانان را خوش آمدید گفت و بعداً صالحه محبی گردانندگی برنامه را به عهده گرفت.

در آغاز برنامه دکتر کمال اسلام رشتۀ سخن را به دست گرفت و تحقیقات خود در باب بهار و شاعران را در سه بخش چنین ارائه کرد:

او در ادامه نگاه شاعران کلاسیک چون حافظ و مولانا را در مورد بهار و نوروز بیان کرد و چند بیتی ازغزل های بهاری ایشان را باز خوانی کرده جلوه های عرفانی، معانی عمیق و گستردۀ آن را در اندیشه ی شاعران همچون سنایی غزنوی ، عطار نیشاپوری و مولانای بلخی روشن ساخت و بیشتر بر ثبوت علمی و طبی اندیشۀ مولانا در باب بهار و نسیم بهاری تاکید کرد و او را موفق ترین درمانگر روحی خواند و سپس برای بیدار ساختن عواطف و احساس، شعری زیبای آلمانی را با ترجمۀ آن به عنوان گل سرخ از شاعره "هیرمیونه فن یرویشن" و شعری از "باستانی پاریزی" تحت عنوان گل می ریخت به خوانش گرفت و زبان دری را با زبان آلمانی مقایسه کرد.

دکتر اسلام در اخیر صحبت خویش توجه حاضرین را در جوار توصیف بهاری به جنبه های اجتماعی، سیاسی بهاریه های شاعران معاصر چون شعر "درخت" از دفتر آیینه ها دروغ نمی گوید از لطیف ناظمی، شعر "داستان نوروز" جلد اول از استاد نسیم اسیر، شعر"باغ پر شکوه" از گزینه ی دیروز تا امروز از عبدالجبار توکل هروی ـ که در مجلس حضور داشتند ـ جلب کرد و برای استعمال عناصر بهاری در علم بیان از شهکار های رودکی سمرقندی، فرخی سیستانی، منوچهری دامعانی، امیر خسرو دهلوی و رحمان بابا مثال زد و آن را در شعری بانو صنم عنبرین «به ساز عشق می چرخم به باغ مست چشمانت» به تصویر کشید.

بعد از سخنان جامع دکتر اسلام، جناب عبدالجبار توکل هروی شاعر خوش کلام ما سروده ی خویش را تحت عنوان «مژده ی بهار» خیلی شیوا و پر طنین به خوانش گرفت.

به تعقیب آن شاعر شیرین سخن ما محترم استاد نسیم اسیر بهاریۀ خویش را به عنوان «بهار در غربت» قرائت کرد و بر شکوه و شان این بزم افزود.

جناب مصلح سلجوقی سروده ی بهاری خویش را تحت عنوان «مگر بهار می شود» بازخوانی کرد.

جناب شاهین ناژ یکی از سروده های خویش را زیبا و خوشایند بازخوانی کرد و مورد توجه همه قرار گرفت.

بعد از شاعران هر یک از دکلماتوران، زهره حسیب، بانو مستوره هاشمی و بانو شمیم کشاورز بهاریه های انتخابی خویش را زیبا وسلیس دکلمه کردند و شور و گرمی آفریدند.

در پایان بخش نخست استاد سخن، استاد لطیف ناظمی، در باب نوروز سخن زد.

او نخست به موضوع "نوروز ستیزی در درازنای تاریخ" پرداخت و سپس در خصوص نگاه شاعران در مورد نوروز سخن راند.

او گفت که از آغاز اسلام بدین سو دکان داران دین به تبعت از آنان، برخی از دولت های جهان خوار نوروز ستیزی را پیشه کردند و کوشیدند تا این جشن نیک آیین نیاکان ما را تحریم کنند، اما در این چهارده قرنی که از آن روزگار می گذرد تا اکنون پیروزی از آن آنان نبوده و نوروز همان سان استوار و پابرجای بوده است.

در حالیکه تنها امویان سالانه پنجاه ملیون دینار از برگزارکنندگان نوروز هدیه نوروی می ستاندند، مردم ما حاضر بودند که این پول هنگفت را بپردازند اما این گوهر برین را از کف ندهند.

عربان آمدند پدران ما را مسلمان ساختند، اما دو چیز را نتوانستند از آنان بستانند؛ یکی زبان پارسی دری و دیگری نوروز را. در حالیکه شیوع اسلام در مصر، سوریه وعراق باعث شد که زبان بومی شان را از آنان بگیرند و زبان عربی را جاگزین زبان های بومی شان سازند.

پس اینکه فلان آخوند نمای بی مایه این جا و آنجا به نوروزستیزی دهن می گشاید، تلاشی است بیهوده و بی تاثیر و جز ریشخند نباید پاسخ دیگری به او داد.

در ادامه استاد ناظمی نگاه شاعران گذشته را به پنج دسته بخشبندی کرد و هر بخش را با نمونه های شعری مستند ساخت.

بخش دوم بزرگداشت نوروز صرف طعام های متنوع بود که از سوی اعضای خانۀ مولانا تهیه شده بود.

و بخش سوم، بزم موسیقی بود که نخست با آهنگ معروف سمنک آغاز یافت. سپس خوانندگانی چون صابر حکیمی، غفور کیوانی و زبور گلزاد آهنگ های دل انگیزی را اجرا کردند. منصور پیکار طبله نواز، حسین ریاض رباب نواز این بزم بودند. پرویز رحیمی تصویر برداری این محفل را عهده دار بود.

بزم انس نوروز حوالی ساعت دوازده شب پایان یافت.

صالحه محبی
دبیر فرهنگی خانۀ مولانا

البوم عکس

 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395
 • بزرگداشت نوروز 1395