گزارش عرس مولانا در شهر فرانکفورت

(نزدهم دسامبر 2015)

خانه ی مولانا در فرانکفورت برای بزرگداشت از سالروز رحلت بزرگترین شاعر جهان مولانا جلال الدین محمد بلخی برای پنجمین سال گروهی از سخنوران، شاعران و شیفتگان سرزمین این عارف سترگ را دعوت کرده بود تا دین شان را در برابر این شاعر وارسته ادا سازند.

این همایش با شکوه که دارای سه بخش بود در یکی از تالار های شهر فرانکفورت بر گذار گردید.

در قدم نخست جناب زبور گلزاد معاون خانۀ مولانا با ادای چند بیتی از علامه اقبال در مورد مولانا بر نامه را به معرفی گرفت و سپس داکتر هما احمدی رییس خانه مولانا مهمانان را خیر مقدم گفته عملکرد و فعالیت های خانه را در طول این سال گزارش داد.

در بخش نخست که بخش پژوهشها نام گذاری شده بود، بانو مستوره هاشمی با دکلمۀ غزلی از مولانا و غزلی از دکتر لطیف ناظمی بر جذبه ی این مجلس افزود و هر یک از سخنوران را به معرفی گرفت.

نخستین سخنور این بخش، بزرگ مرد خیر خواه دکتر کمال اسلام بود که در باب «مولانا، ادبیات، و مهاجرت» سخنرانی کرد و با بیان روان و مسلط توجه مهمانان را به خود جلب کرد.

به تعقیب آن جناب مصلح سلجوقی که یکی از مشتاقان این انجمن است و از شهر هامبورگ تشریف آورده بودند مقالۀ خویش را با عنوان «مولانا و دین باوری» به حاضرین پیشکش کرد و مورد استقبال قرار گرفت.

جناب ضیا نوری سخنور سوم این بخش که از کشور سویدن تشریف آورده بودند و با تحیقات عمیق مولوی پژوهشی خود در مورد «انسان شناسی از منظر قرآن و دیدگاه مولانا» سخن گفت و مورد توجه قرار گرفت.

جناب شاهین ناژ تحقیق گر جوان و مسؤول مالی خانۀ مولانا کلام خود را در باب «مولانا و حکما، پژوهشی فلسفی وعرفانی در مورد مسألۀ خدا شناسی» ارائه داشت و تحسین حاضران را برانگیخت.

در اخیر بخش اول، استاد لطیف ناظمی پدیده ی مرگ را از دیدگاه مولانا بیان کرد و با سخنرانی گیرنده و جامع خود بر شأن مجلس افزود. استاد ناظمی ذکر کرد که مولانا این بزرگ مرد جهان انسانیت تا اکنون سه بار تولد شده است او زنده ی جاودان است و هرگز نخواهد مرد و هر از گاه بار دیگر زاده می شود.

آغازگر این بخش چهره ی آشنا، شاعر محبوب استاد نسیم اسیر بود که سرودۀ خویش را تحت عنوان «نی نامه» به حاضرین قرائت کرد و با حضور گرم و بزرگ خود بر شکوه مجلس افزودند.

به تعقیب استاد اسیر بانو فریبا صادق آتش غزل سرای پر احساس و پر کار دو سروده ی خویش را که به استقبال غزلهای مولانا سروده بودند، قرائت کردند و با صدای رسا و تآثیر گذار خویش احساسات مهمانان را بر انگیختند و بر زیبایی این شب افزودند.

بانو هما آذر غزل سرای سوم بخش شاعران سروده های خویش را که چنین عنوان داشت «نی نواز و سکوت شب» خیلی خوشآیند و بلیغ بازخوانی کردند و مورد استقبال همه قرار گرفتند.

بانو تانیا عاکفی شاعره ی جوان و پر آوازه دو سروده ی خویش را یکی به پیشواز نی نامه و دومی را به عنوان «من هزاره ام» که از جزالت لفظی و لطافت عاطفی دست بلندی داشت با صدای رسا و پر طنینی دکلمه کرد که بر فضای این شب انس شور و گرمای بیشتر بخشید.

جناب توکل که همواره از راهی دراز در عرس ها و بزمهای ما مهربانانه شرکت جسته بودند، به علت عدم حضور خویش پیام پوزش خواهانه یی فرستاده بودند.

در این گردهمایی جناب فرید شایان از نخستین گویندگان رادیو که از شهرکلن آمده بودند بدون آگهی قبلی پشت تریبون رفت و غزلی از مولانا را بازخوانی کرد که به زیبایی این برنامه افزود.

حسن ختام بخش شاعران و مولانا، بانو مژگان ساغر بود. بانو ساغر دو سروده ی پرخروش و دل اگیز خویش را با صدای دلنشین باز خوانی کرد که مورد استقبال همه قرار گرفت

برای زیبایی بیشتر در لا به لای بخش ها، رقص سماع توسط سماع گر ترکی «عثمان چیتک» که از هالند آمده بود اجرا شد. عثمان چیتک توانست لحظات خیلی دلپذیر و روحانی را به حاضرین فراهم سازد.

بعد از یک ساعت تفریح و صرف طعام شکیبا جان عبادی بخش موسیقی را به وجه احسن پیش برد و مجلس با خواندن غزل هایی از مولانا به وسیله محمود پرتو و نواختن طبله توسط داکتر شکیب پایان یافت.

خانه ی مولانا از تشریف آوری شیفتگان ادب پارسی که از راه های دور و نزدیک ما را افتخار بخشیدند سپاسگزار است و از آقایان خلیل فضلی که فلمبرداری مجلس را به دوش داشت، و آقای اصیل محبی که تصویر نمایی و کار های کامپیوتری را به عهده دار بود اظهار قدر دانی میکند.

صالحه محبی

دبیر فرهنگی خانه ی مولانا