گزارش سیمینار ماهانه ی خانه ی مولانا در فرانکفورت

(18.07.2015)

نشست ماه جولای خانۀ مولانا که مصادف به روز دوم عید سعید فطر بود، به دو بخش سخنرانی و شعرخوانی برنامه‌ریزی شده بود.

در بخش نخست استاد ناظمی پیام تبریکی خویش را با‌ ارزش و انعکاس عید در تاریخ ادبیات ما از دید گاه های عارفان و شاعران معروف همچون آدم الشعرا، مولانا، حافظ، ابوسعید ابوالخیر، و بیدل بیان کرد.

استاد ناظمی با گواهی بر غزل 150 مثنوی معنوی مولفه های کتابت قرآن را در دو دوره متفاوت تاریخی زمان رسالت پیامبر و خلفای راشدین به شرح گرفت، و با اشاره به داستان مرتد شدن نخستین کاتب وحی (عبدالله بن ابی سرح) سخنان خویش را بدو بخش عرضه کرد:

در بخش اول اصطلاحات شرعیت اسلامی را چون ارتداد، کفر، شرک و اباحه که بخش از فرهنگ اسلامی است به شرح گرفت و نظریات و تعابیر چندی از دانشمندان مشرق زمین و مغرب زمین را همچون افلاطون، ارسطو، باختین، پوکو، کارل یونگ را در باب تفکیک میان "الهام و وحی"، " تفکر و کلام" و "هنر و اندیشه" توضیح داد. استاد ناظمی عظمت شهکار ادبی را مبتنی بر آن دانست که فرا مکانی، فرا زمانی، وفرا زبانی باشد.

استاد در بخش دوم به نظریات قرآن پژوهان و تعابیر مفسرین در رابطه با کتابت قرآن در مصاحف اولیه (از زمان پیامبر تا خلفای راشدین) پرداخت و عوامل عدم تدوین، چگونگی و مراحل جمع‌آوری، اعجام و اعراب گذاری آن را به ترتیب ذیل شرح و بسط داد:

استاد ناظمی در اخیر دامنه بحث را با کلام خویش که تحلیلی از علم کلام، فلسفه،عرفان و شریعت اسلامی بود بست و به تفهیم پرسش ها پرداخت.

در بخش دوم این نشست استاد نسیم اسیر، دکتر کمال اسلام و خانم صالحه محبی به دکلمۀ غزلیات مولانا پرداختند.

نشست در فضای عیدانه با صرف چای و کلچۀ عیدی به پایان رسید.

صالحه محبی
دبیر فرهنگی خانۀ مولانا

محل برگزاری:
SAALBAU Titus-Forum
Walter-Möller-platz 2
60439 Frankfurt am Main