گزارش از چهارمین عرس مولانای بلخ در شهر فرانکفورت

خانۀ مولانا به خود میبالد که توانسته است امسال نیز مانند سالهای گذشته برای چهارمین بار با همکاری و همیاری کارکنان و اعضای محترم این خانه، یاد شاعر وعارف والای جهان، مولانا جلال الدین محمد بلخی را بزرگ بدارد. در این بزم باشکوه که به تاریخ27 دسمبر سال جاری در سالن نیدرارلنباخ شهر فرانکفورت، در یک فضای پر از دوستی و مهر برگزار گردید، تعداد زیاد از شاعران، ادیبان، هنرمندان، پژوهشگران و دیگرقلم‌بدستان فرهنگ دوست و فرهنگ پرور از شهرها و کشورهای گوناگون اروپا، حضور بهم رسانیده بودند.

محترم آقای زبور گلزاد، معاون خانۀ مولانا تشریف آوری مهمانان را خوش آمدید گفته و به معرفی بخش های برنامۀ عرس پرداخت. در بخش نخست برنامه که گردانندگی آنرا محترمه بانو هاشمی به عهده داشت، غزل زیبائی از مولانا را با آواز دلنشین خود دکلمه نمود و به معرفی بخش نخست برنامه پرداخت. سپس محترمه بانو دکتور احمدی یحیی، رئیس خانۀ مولانا در مورد نتیجۀ کارها و فعالیتهای این خانه از سال آغاز تا امروز آن به گونۀ فشرده سخن گفت و آنرا در حضور مهمانان مثبت ارزیابی نمود.

بخش دوم برنامۀ عرس دربر گیرندۀ مقالات و سخنرانی های پژوهشگرانۀ فرهنگیان بود:
محترم آقای اسیر شاعر توانا و از اعضای فعال خانۀ مولانا مقالۀ را زیر عنوان «سماع در عرفان اسلامی» حضور مهمانان برخواند.
محترم آقای مصلح سلجوقی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر توانا و یکتن از اعضای فعال خانۀ مولانا که از شهر هامبورگ تشریف آورده بود، مقالۀ ارزشمند علمی و فلسفی خود را زیر عنوان «مرگ اندیشی از دیدگاه مولانا» برخواند که مورد دلچسبی همه مهمانان قرار گرفت.
شاهین ناژ هم مضمونی را زیر عنوان «پیوند فکری مولانا و نیچه» در را بطه به فلسفۀ «بازگشت جاودان» به گونۀ شفاهی بیان نمود.
بخش پژوهشها با سخنان والای جناب استاد ناظمی پایان یافت» گوهر برین عشق در شعر واندیشۀ مولانا» مضمونی بود که جناب استاد ناظمی در مورد آن سخن گفت و افزود که آنچه مولانارا در جهان و نزد جهانیان بزرگ مینماید، نه تنها دانش شعری و آگاهی او در مورد مسایل مرگ و زندگیست بلکه بیشتر احساس وعشق پاک اوست که نمادی از انساندوستی و روشنگری اورا برملا میسازد. سخنان جناب استاد ناظمی شور و شوق همه مهمانان را بر انگیخت .
پس از اجرای رقص سماع توسط طالب (المازولا) بخش دوم بزم به پایان رسید.

بخش سوم برنامه را شاعرانی که در وصف مولانا سروده های داشتند، در بر میگرفت. گردانندۀ این بخش بانو صالحه محبی، یکی از اعضای پرکارخانۀ مولانا بود که برنامه را با زیبایی اجراء نمود.
محترمه بانو فریبا آتش، یکی از شاعره های توانا که از شهر نورنبرگ تشریف آورده بودند غزل زیبای شانرا به استقبال از شعر مولانا (بی تو به سر نمیشود) با زیبایی دکلمه نمود.
آقای توکل هروی شاعر توانا عضوخانۀ مولانا که از شهر هامبورگ تشریف آورده بودند، سروده های شانرا با زیبایی خاصی دکلمه نمودند که به زیبایی بزم و شور و شوق مهمانان افزود.
جوان دانشجو بانو اورانوس رفعت که از شهر فرایبورگ کشور آلمان تشریف آورده بودند، اشعار و رباعیاتی چند از مولانای بلخ را به زبان آلمانی حضور مهمانان بزم قرائت نمودند که با شورو شوق بزم مواجه گردید.

پس از صرف غذا بخش چهارم برنامه با اجرای موسیقی به آواز زیبای استاد حسین بخش و همراهانش، آقای حفیظ بخش و حمید منصور و خلیل دربار آغاز و پایان یافت. آقای حسین بخش از کشور فنلاند تشریف آورده بود و او آهنگهایش را از اشعار مولانا بمناسبت عرس مولانا تهیه نموده بود که مورد پسند همه واقع گردید.گردانندۀ بخش موسیقی بانو شکیبا عبادی، از اعضای فعال خانۀ مولانا بود.
بزم به ساعت 17 آغاز و به ساعت 24:30 با شادمانی تمام و رضایت همۀ مهمانان به پایان رسید.

سپاسمندی:
خانۀ مولانا از حضور همۀ اشتراک کنندگان فرهنگ دوست و از دست اندر کارانی که در جهت برگزاری و تنظیم این جشن سهم بسزای خود را ادا نموده اند، سپاسگزاری مینماید.

با درود و سپاس