گزارش ششمین سالگرد خانۀ مولانا

خانۀ مولانا در فرانکفورت به روز یکشنبه 22.06.2014 شش ساله شد. بنیانگذاران و اعضای این خانه با استقبال جمع غفیری از مولانا دوستان از این روز تجلیل کردند. از سیمای پر از مهر و صفای حاضرین و فضای مملو از صمیمیت آنروز پیدا بود که حاضرین مجلس مشکلات دور و نزدیک راه را به پای شوق پیموده بودند.

مجلس با سخنرانی خانم دکتر هما احمدی رئیس خانۀ مولانا گشایش یافت. خانم احمدی در لابلای گفتار کوتاه خود گزارش مختصری از فعالیت‌های این خانه (بزرگداشت نوروز، تجلیل عرس، نشست های ماهانه) ارائه کردند.

به تعقیب ایشان استاد سخن جناب دکتر لطیف ناظمی رشتۀ سخن را بدست گرفتند. استاد ناظمی سخنان خود را به این گونه بخش‌بندی نموده و به شرح آن پرداختند:

سخنرانی استاد را میتوانید از اینجا به طور کامل بشنوید.

در ادامه، مجلس انس را استاد نسیم اسیر با سرودن اشعار دلنشین خود طراوت بیشتر بخشیدند. بانوان مستوره هاشمی و صالحه محبی اشعاری زیبایی را دکلمه کردند. جناب مصلح سلجوقی با خوانش غزل نغزی خود این بخش مجلس را خاتمه بخشید.

زحمت خوان رنگین و خوش‌مزه را جمیع اعضای خانه به عهده گرفته بودند. هر یک با اخلاص و ذوق و شوق غذایی تهیه و با خود آورده بود. شام پر کیفی بود.

در بخش آخر آوازخوان شناخته شدۀ کشور جناب اکبر نیکزاد دعوت خانه را لبیک گفته به همراهی محمد جاوید محمود تبله‌نواز مستعد به اجرای موسیقی غزل پرداختند و شب پرخاطره‌ای را به جا گذاشتند.

گردانندۀ مجلس: جناب زبور گلزاد

محل برگزاری:
SAALBAU Titus-Forum
Walter-Möller-platz 2
60439 Frankfurt am Main

 

رضوان محبی
دبیر فرهنگی خانۀ مولانا

عکس ها

  • استاد لطیف ناظمی
  • ششمین سالگرد خانۀ مولانا در فرانکفورت
  • ششمین سالگرد خانۀ مولانا در فرانکفورت
  • ششمین سالگرد خانۀ مولانا در فرانکفورت
  • ششمین سالگرد خانۀ مولانا در فرانکفورت
  • اکبر نیکزاد