گزارش نشست ماه می 2014 خانه ی مولانا

در بخش نخست نشست ماه می خانۀ مولانا استاد لطیف ناظمی در باب پیوند مولانا با شعر سخن گفتند. در این سخنرانی که از اینجا (پیوند مولانا با شعر) بطور کامل قابل دریافت است، استاد به شرح این مباحث پرداختند:

در ادامه به پرسش‌ها و تبصره‌ها پرداخته شد.

در بخش دوم استاد نسیم اسیر شعری نغزی را که حدود شصت سال پیش سروده بودند، به حاضرین قرائت کردند و در تعقیب آن چند تن از حاضرین به خوانش غزلیات مولانا پرداختند.

رضوان محبی

دبیر فرهنگی خانۀ مولانا