گزارش جشن نوروز در خانه ی مولانا

جشن باستانی نوروز در خانۀ مولانا در شهر فرانکفورت برگزار گردید

اگر گبر است یا ترسا چه هندو یا مسلمان است
نشاط زندگانی اش زفیض نوبهاران است

خانۀ مولانا به خود میبالد که توانسته است امسال نیز مانند سالهای گذشته، در کنار فرهنگیان و هواداران فرهنگ باستانی مان، جشن باشکوه نوروز را به تاریخ 22 مارچ سال جاری در شهر فرانکفورت بزرگ بدارد.

در این جشن خجسته و باشکوه که در یک فضای پر از مهر و آشتی برگزار گردید، کارکنان، اعضای خانۀ مولانا و فرهنگیان بیشماری اشتراک ورزیده بودند.

در آغاز بزم، محترمه بانو دکتور هما احمدی-یحیی، رئیس خانۀ مولانا تشریف آوری مهمانان را در یک سخنرانی فشرده خوش آمدید گفت. سپس دانشمند محترم جناب استاد ناظمی با سخنرانی اش در مورد نوروز بیان داشت که نوروز نه یک آئین مذهبی بلکه یک جشن ملی است. جناب استاد ناظمی نوروز را به مثابۀ شایسته ترین آئین های انسانی خواند و بازتاب آنرا در ادبیات پارسی دری به همۀ اشتراک کنندگان بزم معرفی نمود که با توجه گرم مهمانان بزم مواجه گردید.

بخش دوم بزم با سروده های شاعران و دکلمتوران آغاز و پایان یافت:

جناب استاد اسیر سرودۀ زیبا و دلنشین خود را زیر عنوان «بهار وطن» قرائت نمود که به شور وهیجان بزم افزود. سپس شاهین ناژ سرودۀ عاشقانۀ خود را و بانو شکیبا عبادی نیز مقالۀ را زیر عنوان «زنده شدن در زندگی» قرائت نمودند که مورد استقبال گرم بزم قرار گرفت.

«نسیم باد نوروزی» سرودۀ برگزیده ازمحترمه بانو صالحه محبی، یکی از اعضای پرکار خانۀ مولانا بود که آنرا با آواز دلنشین خود دکلمه نمود. همچنان سرودۀ «پسرلی» از باری جهانی توسط آقای گلزاد، معاون خانۀ مولانا، با زیبایی دکلمه گردید.

پس از صرف غذا های خوشمزه و دستپختهایی نورروزی، بخش سوم و پایان با هنرنمایی هنرمند جوان و موفق، آقای محمود پرتو آغاز و پایان یافت. آقای دکتور کبیر در بخش نواختن طبله، آقای پرتو را موفقانه همراهی مینمود.

تزئین میز نوروزی توسط بانو دکتور هما احمدی و بانو شکیبا عبادی با زیبایی خاصی صورت گرفت و گویندگی بزم را بانو مستوره هاشمی با زیبایی اجرا نمود. خانۀ مولانا از همه اشتراک کنندگان و کارکنانی که جهت برگزاری این بزم با شکوه سهم خویش را ادا نموده اند، صمیمانه سپاسگزاری مینماید.

بزم به ساعت 17:30 آغاز و به ساعت 23:00 پایان یافت .

با درود و سپاس

شاهین ناژ

دبیر موقت فرهنگی خانۀ مولانا