گزارشی از سومین عرس مولانای بلخ در شهر فرانکفورت

خانۀ مولانا به خود میبالد که توانسته است با همکاری و همیاری کارکنان و اعضای محترم این خانه، امسال نیز مانند سالهای گذشته برای سومین بار یاد شاعر و عارف والای جهان، مولانا جلال الدین بلخی را بزرگ بدارد. در این بزم باشکوه که به تاریخ 21.12.2013 در سالن نیدر ارلن‌بخ شهر فرانکفورت، در یک فضای پر از دوستی و مهر برگزار گردید، تعداد زیادی از شاعران، ادیبان، هنرمندان، پژوهشگران و دیگر قلم‌بدستان فرهنگدوست و فرهنگپرور از شهرها و کشورهای گونگون اروپا حضور بهم رسانیده بودند.

در بخش نخست برنامه که گردانندگی آنرا محترمه بانو هاشمی به عهده داشت، غزل زیبائی از مولانا را با آواز دلنشین خود دکلمه نمود و به معرفی برنامه پرداخت.
سپس محترمه بانو دکتور احمدی یحیی، رئیس خانۀ مولانا در مورد نتیجۀ کارها و فعالیتهای این خانه از سال آغاز تا امروز به گونۀ فشرده سخن گفت و آنرا در حضور مهمانان مثبت ارزیابی نمود.
محترم آقای مصلح سلجوقی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر توانا و یک تن از اعضای فعال خانۀ مولانا که از شهر هامبورگ تشریف آورده بود، مقالۀ ارزشمند علمی و فلسفی خود را زیر عنوان «مولانا به روایتی دیگر» برخواند که مورد دلچسپی همه مهمانان قرار گرفت.
آقای سید احمد ضیاء نوری که از کشور سویدن تشریف آورده بود، مقالۀ خود را زیر عنوان «عشق در بیشۀ اندیشۀ مولانا» حضور مهمانان تقدیم نمود.
«حقیقت نگری مولانا در داستانهای مثنوی» نگرشی بود از شاهین ناژ که به گونۀ شفاهی بیان گردید.
بخش پژوهش‌ها با سخنان والای جناب استاد ناظمی پایان یافت. جناب استاد ناظمی از مولانا به صفت یک عارف «تحجر گریز و تعصب ستیز» سخن گفت و افزود که آنچه مولانا را در جهان و نزد جهانیان بزرگ مینماید، نه تنها دانش شعری و آگاهی او در مورد مسایل مرگ و زندگیست بلکه بیشتر احساس و عشق پاک اوست که نمادی از انساندوستی و روشنگری او را برملا میسازد. سخنان جناب استاد ناظمی شور و شوق همه مهمانان را برانگیخت.

بخش دوم برنامه را شاعرانی که در وصف مولانا سروده های داشتند، دربر میگرفت. گردانندۀ این بخش بانو صالحه محبی، یکی از اعضای پرکار خانۀ مولانا بود که برنامه را با زیبایی اجراء نمود.
جناب استاد اسیر از شاعران توانا و یکی از اعضای فعال و عاشقان خانۀ مولانا سرودۀ زیبای خود را بنام «همتبار مولانا» قرائت نمود. آقای توکل هروی و جناب شبگیر پولادیان از شاعران و ادیبان توانای خانۀ مولانا که از شهر هامبورگ تشریف آورده بودند، سروده های شانرا با زیبایی خاصی دکلمه نمودند که به زیبایی بزم و شور و شوق مهمانان افزود. در پایان بخش دوم برنامه شعری از آقای سعادت پنجشیری توسط بانو صالحه محبی دکلمه گردید.

بخش سوم برنامه با غزل های زیبائی از جناب استاد شریف غزل، هنرمند محبوب مان و رقص سماع توسط آقای عثمان چیتک که از کشور هالند تشریف آورده بود، آغاز و پایان یافت. آقای جاوید عارف استاد غزل را با نواختن تبله همراهی مینمود. گردانندۀ این بخش آقای زبور گلزاد، معاون خانۀ مولانا بود که برنامه را با خوبی و زیبایی اجراء نمود. بانو شکیبا عبادی و جناب رضوان محبی از جملۀ اعضای پرکار این خانه در بخش تزئین سالن، و همچنان آقای فیاض کاظمی و اصیل محبی در بخش فلمبرداری فعالیت نمودند.

بزم به ساعت 17 آغاز و به ساعت 24 با شادمانی تمام و رضایت همۀ مهمانان به پایان رسید.

سپاسمندی:
خانۀ مولانا از حضور همۀ اشتراک کنندگان فرهنگدوست، اهم از دست اندرکارانی که در جهت برگزاری و تنظیم این بزم سهم بسزای خود را ادا نموده اند، سپاسگزاری مینماید.

با درود و سپاس
شاهین ناژ
دبیر مؤقت فرهنگی خانۀ مولانا