گزارش نشست ماهانه 27.10.2013

در نشستی که به تاریخ 27.10.2013 در سالن تیتوس فوروم شهر فرانکفورت برگزار گردید، تعداد زیادی از اعضا و فرهنگیان خانۀ مولانا حضور بهم رسانیده بودند.

بخش نخست برنامه ادامۀ داستان «نخچیران» و مسئلۀ «توکل و جبر واختیار» در مثنوی مولانا بود که جناب استاد ناظمی به شرح آن پرداخت.

در بخش دوم برنامه، جناب استاد ناظمی پیرامون مسئلۀ فلسفه و تصوف اسلامی سخن گفت و مقامهایی را که یک سالک آنرا باید بپیماید، یکایک شرح نمود. این مقامها عبارت اند از:

  1. توبه
  2. ورع
  3. زهد
  4. فقر
  5. صبر
  6. توکل
  7. رضا
همچنان او دربارۀ حالات در تصوف اسلامی سخن گفت .

بخش سوم برنامه با دکلمۀ اشعار توسط آقای اسیر، خانم محبی، خانم کریم، آقای گلزاد و شاهین ناژ آغاز و با صرف عصریه پایان یافت.

با درود و سپاس
شاهین ناژ
دبیر موقت فرهنگی خانۀ مولانا