نشست ماهانۀ خانۀ مولانا

گزارشی از س. صنم عنبرین

دبیر فرهنگی خانۀ مولانا

عصر جمعه شانزدهم ماه اپریل در یکی از تالار های شهر فرانکفورت، اعضای خانهء مولانا و جمعی از فرهنگیان و هواخواهان مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، گرد آمدند تا بار دیگر از مولانا بشنوند و یاد آن بزرگمرد عرفان و ادب را زنده نگه دارند.

این محفل پر نور و معرفت با پیام داکتر هما احمدی آغاز شد و پس از آن استاد لطیف ناظمی با شرح گسترده‌یی از مقام شامخ مولانای بلخ و پیوند معنوی وی با حکیم سنایی غزنوی سخن زد. او از سنایی به عنوان شاعرو عارفی یاد کرد که در قصیده، نقد اجتماعی را بنیان گذاشت؛ در غزل، پیشکسوت شعر عارفانه و قلندرانه گشت و در مثنوی حدیقة الحقیقۀ خویش جامۀ عرفان را بر دوش شعر انداخت و در مجموع روح تازه‌یی در تن شعر کلاسیک فارسی دری دمید. او سپس به پرسش‌های حاضران در فضای صمیمانه‌یی پاسخ گفت.

Dr. Latif Nazemi und Dr. Homa Ahmadi

بخش دوم نشست را دیکلمۀ شعرهای عرفانی می‌ساخت که تنی چند از اعضای این خانه و مهمانان حاضر در مجلس، شعرهای عارفانۀ شماری از سخنوران را باز خوانی کردند ـ بانو انجیلا پگاهی، بانو شکیبا، بانو صالحه محبی، بانو خاطره آریانفر، انجنیر رضا، آقای تمیم وحید، آقای شاهین ناژ و نگارندهء این سطور.

نشست ماهانۀ خانۀ مولانا پس از صرف غذا، ساعت 9 شب پایان یافت.