اشتراک در جشنوارۀ دهۀ فجر

 

در ماه گذشته (مارچ 2010) به دعوت سازمان ایکو (اتحادیۀ ده کشور آسیایی)، استاد لطیف ناظمی، در جشنوارۀ دهۀ فجر اشتراک ورزیدند.

در این جشنواره که در تهران برگزار گشته بود؛ افزون بر کشورهای عضو، از چند کشور اروپایی نیز نمایندگانی دیده می شدند. دکتر لطیف ناظمی که در بخش پژوهش‌های کنفرانس شرکت جسته بود؛ در باب "مولانا و موسیقی" سخن زد.