نخستین سالگرد خانۀ مولانا (فرانکفورت)

گزارشی از س. صنم عنبرین

دبیر فرهنگی خانۀ مولانا

Sanam Anbarin هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود

خانۀ مولانا که روز ششم جون سال (2008) در دانشگاه گویتۀ شهر فرانکفورت به همت تنی چند از خوانندگان و خواهندگان مولانا جلال‏الدین محمد بلخی، بنیان‌گذاری شده بود؛ این روز ها یک ساله گردید و به همین مناسبت از نخستین سالروز آن در همین دانشگاه بزرگداشت به عمل آمد.

در این محفل گروه بنیان‏گزاران، اعضای خانۀ مولانا و جمعی از فرهنگیان و هواخواهان این متفکر و عارف سترگ؛ حضور به هم رسانده بودند. محفل به گونۀ زیبایی با شــمع و گل، آذین یافته بود و آوای دلپذیرسنتور و نـــوای عاشقانۀ نی فضا را روح نوازتر می‏ساخت.

در آغاز داکتر هما احمدی، گزارش کاری یک سالۀ خانۀ مولانا را به حاضران باز خواند و برای مهمانان؛ از ماهیت این خانه و این که به هیچ سازمان و حزب و سیاستی وابسته نیست آگهی داد و افزود که خانۀ مولانا بر بنیاد فرا زبانی، فرا قومی و فرا مکانی شالوده ریزی شده است. آنگاه خانم شکیبا عبادی و خانم نظیفه یعقوبی شعرهایی را که در ستایش مولانا نوشته بودند بر خواندند و آقای مشتاق یک تن از جوانان هنرمند، اشتیاق را با خوانش شعری به مولانا نشاند و به دنبال آن چند غزل از کلیات شمس توسط نگارنده این سطور دکلمه گردید.

در بخش دیگر، لطیف ناظمی رشتۀ سخن را به دست گرفت و پیرامون معرفت‏شناسی و هستی‌شناسی مولانا شرح گسترده‌یی را بیان داشت و در باب سه مقولۀ جهان، انسان و خدا از منظر مولانا سخن زد و به پرسشهای حاضران در فضای صمیمانه‌یی پاسخ گفت. پس از بحث پیرامون برنامه های کاری آینده محفل پس از صرف غذا حوالی ساعت ده شب پایان یافت.