گذارش نشست ماهانه 24.03.2009

شیوه بیان مولانا در مثنوی

همایش مولانا و مثنوی با سخنرانی دکتور لطیف ناظمی آغاز گردید. جناب دکتور لطیف ناظمی شرح مفصلی در باب نی نامه داشتند.

استاد با ارایه تعریف و تحلیل از نی نامه اضافه کردند که مثنوی مولانا سرشار از اندرز است. مولانا پی در پی از ستیز و آویز سخن می‌گوید. از جهان ناسازها كه ما در آن گرفتاریم؛ اما اندرز مولانا این است كه ما بكوشیم تا بتوانیم خود را از این دام به در كشیم و رهانیم. انسان فرخنده‌ی فرجام‌گر كسی است كه می‌تواند در دل ناسازی بماند و بزید؛ اما یك ‌سره و یك ‌سویه شود و در همان هنگام كه در گیتی است، نابودی را هم حس کند، به همین خاطر مولانا ما را به هم‌اندیشی اندرز می‌دهد. ارزش این شایستگی در این نكته نهفته است كه ما در جهانی زندگی می‌كنیم كه در سرشت خود چالش‌خیز است.

او تأكید كرد: اگر جهانیان با اندرزهای مولانا آشنا می‌شدند، می‌آموختند كه چگونه در دل ناسازگری‌ها می‌شود به سازگاری رسید؛ به همین خاطر ما در این روزگار بیش از هر زمان دیگری به مولانا و آموزه های وی نیازمندیم

استاد پس از شرح مفصل در بارۀ نی نامه به پرسش های حاضران پاسخ ارایه کردند، به همین گونه بخش اول نشست در باب شیوه بیان مولانا در مثنوی به پایان رسید.

بخش دوم بعد از نوشیدن چای و قهوه آغاز شد و با دکلمۀ اشعار مولانا توسط شاعران و دکلماتوران خانهء مولانا و تحقیق جالبی که آقای آریانفر در مورد موسیقی ترتیب داده بودند در فضای صمیمانهء به پایان رسید.