گزارش نخستین سالگرد میلاد مولانا در فرانکفورت

امسال یاران خانه ی مولانا برخلاف سال های گذشته به جای عرس مولانا جلال الدین بلخی، سالروز تولد این ابر مرد جهان معرفت و انسانیت را در تالاری در شهر فرانکفورت به صورت با شکوه تجلیل کردند.

در این بزم روحانی، سخنوران، شاعران و فرهنگیان از راه های دور و نزدیک حضور بهم رسانیده بودند تا دین شان را در برابر پربهاترین میراث بزرگ فرهنگ بشری مولانای بلخ ادا سازند.

بر نامه ی آن شب حاوی چهار بخش بود. در آغاز زبور گلزاد معاون خانه ی مولانا، بر نامه را به معرفی گرفت و بعداً رییس خانه ی مولانا هما احمدی مهمانان را خیر مقدم گفت.

بخش دوم بخش ارائه ی مقالات علمی و پژوهشی بود که شش سخنور را در بر داشت و به شکل سیمینار برگزار شد.

درآغاز بانو مستوره هاشمی با خوانش غزلی پر شور از این عارف وارسته هر یک از سخنوران را به معرفی گرفت بعداً استاد سخن استاد لطیف ناظمی به حیث ناقد و گرداننده ی این سمینار،‌ باالنوبه از سخنوران خواستار شد که مقالات تخصصی و پژوهشی خویش را مطرح سازند. استاد برای راه گشایی به پرسش های مخاطبین در ختم صحبت هر سخنور، پی نقد و تحلیل کوتاه بر یافته های شان برآمده تبصره های لازم می نمود.

در آغاز جناب نادر نورزایی در مورد عشق و مفهوم عشق از دیدگاه روانشاسی و در اندیشه های مولانا بحث گسترده ی را مطرح کرد.

سخنور دوم این بخش داکتر کمال اسلام بود که تحقیقات علمی خویش را در باب پیوند طب و ادبیات ارائه کرد.

جناب مصلح سلجوقی مقاله یی را تحت عنوان مولانا و دین باوری پیشکش کرد.

جناب ضیا نوری شرحی تهیه دیده بود تحت عنوان دل و جایگاه دل از نظر عرفا .

جناب شاهین ناژ در باب مولانا و فیلسوفان باختر زمین صحبت کرد .

در اخیر استاد لطیف ناظمی رشته ی سخن را بدست گرفت و با سخنان تاثیر گذار و جامع خویش درباب خاستگاه شعر از دیدگاه مولانا بر شان این بزم عارفانه افزود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت و همه مهربانه به پا برخاستند.

در پایان این بخش سخنوران به پاسخ پرسش های مخاطبین پرداختند.

قرار بود که بخش سوم نمایش کوتاهی از رویارویی مولانا و شمس با اشتراک بانو شکیبا عبادی زبور گلزاد، و شاهین ناژ اجرا گردد که با تاسف نسبت بیماری آنی یکی از بازیگران، این نمایش صورت نگرفت.

بخش چهارم را بخش شعر و شاعران می ساخت که صالحه محبی با خوانش غزل هایی از این عارف وارسته هر یک شاعران را به معر فی گرفت.

در آغاز جناب استاد نسیم اسیر سروده ی پر محتوای خویش را خیلی شیوا بازخوانی کرد و احساسات حاضرین را بر انگیخت. بعداً جناب توکل هروی که همواره ما را از شعرهای خویش بهرور ساخته است این بار هم سروده ی زیبای خویش را رسا و بلیغ بیان کرد و به تعقیب آن نوبت به مهمانان گرامیی رسید که از فاصله های دوری آمده بودند. نخست بانو شکیبا شمیم مثنوی زیبایی را که به پیشواز نی نامه ی مولاسروده بود با زیبایی دکلمه کرد، سپس جناب داکتر واسع بهنوا مخمسی را باز خواند که بر غزلی از مولانا سروده شده بود و با حضور گرم خویش بر زیبایی این بر نامه افزود.

بعد از صرف طعام، بخش موسیقی با آواز گیرا و سحر آمیز استاد حسین بخش آغاز گشت. ایشان و همراهانش جناب حفیظ منصور و جناب حمید منصور باهنرنمایی خویش لحظات خیلی دلپذیر و روحنوازی را به حاضرین مجلس فراهم ساختند.

خانه مولانا از علاقمندان و مشتاقان مکتب مولانا که از فاصله های دور و نزدیک تشریف آورده ما را افتخار بخشیده بودند صمیمانه سپاسگزار است و از جناب فضلی که تصویر برداری مجلس را به عهده داشت اظهار قدر دانی می کند.

صالحه محبی
دبیر فرهنگی خانه ی مولانا

محل برگزاری:
SAALBAU Titus-Forum
Walter-Möller-platz 2
60439 Frankfurt am Main

استاد ناظمی: پیوند مولانا با شعر

ادامه

گزارشی از سومین عرس مولانای بلخ در شهر فرانکفورت

خانۀ مولانا به خود میبالد که توانسته است با همکاری و همیاری کارکنان و اعضای محترم این خانه، امسال نیز مانند سالهای گذشته برای سومین بار یاد شاعر وعارف والای جهان، مولانا جلال الدین بلخی را بزرگ بدارد. در این بزم باشکوه که به تاریخ 21.12.2013 در سالن نیدر ارلن‌بخ شهر فرانکفورت، در یک فضای پر از دوستی و مهر برگزار گردید، تعداد زیادی از شاعران، ادیبان، هنرمندان، پژوهشگران و دیگر قلم‌بدستان فرهنگدوست و فرهنگپرور از شهرها و کشورهای گونگون اروپا حضور بهم رسانیده بودند. ادامه

فشردۀ زیست‌نامۀ مولانا

Saleha Mohebbi


فشردۀ زیست‌نامۀ مولانای بلخی به آواز صالحه محبی

مولانا جلال الدین محمد بلخی و موسیقی

لطیف ناظمی نقادادبی وادبیات شناس ، نویسنده این جستار مولانا جلال الدین محمد بلخی را به حق می توان عاشق‌ترین شاعر جهان نامید و شاعرترین عاشق جهان نیز. او هرچند که در سراسر سروده های خویش با شوق و جذبۀ شور انگیزی از عشق می‌گوید؛ اما با آنهم بدین باور است که این گوهر برین هرگز در وصف نمی‌گنجد:

هرچه گویم عشـــق را شـــرح و بیان
چون به عشـــق آیم خجل گردم از آن

ادامه


مولانا جلال‏الدین بلخی به روایت مولانا شمس‏الدین تبریزی

لطیف ناظمی نقادادبی وادبیات شناس ، نویسنده این جستار ما مشتاقان شعر و اندیشۀ مولانا جلال الدین بلخی ثم رومی، چه بسیار که از شمس تبریزی شنیده ایم و از شیفتگی وبی قراری مولانا در فِراق وی داستانها خوانده ایم. تاجایی که دیوان خداوندگار را به نام دیوان شمس می شناسیم و در سراسر این کتاب شورانگیز جای پای این محبوب جاودانۀ مولانا را به روشنی، ردیابی می کنیم.در مثنوی معنوی جلوه های او را گواهیم و یادکرد هایی از وی می خوانیم و کتاب منثور فیه مافیه را نیز از نام او تهی نمی یابیم. ادامه


از فرانکفورت تا قونیه

Maulana, Rumi شام یازدهم دسامبر در عرس مولانا شرکت جستیم و شاهد سماع گروهی از درویشان چرخان شدیم. سماع، پایکوبی چرخ و دست افشانی درویشان است که آداب خاص دارد. حجةالسلام محمد غزالی گفته است: ادامه